Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
33

III RC 236/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim

Data orzeczenia: 2016-02-02

Data publikacji: 2016-03-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt III RC 236/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim, III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący SSR Sławomir Onisko Protokolant st.sekr.sądowy Anna Chomać po rozpoznaniu w dniu 2 lutego 2016 r. w Sokołowie Podlaskim przy udziale ----- na rozprawie sprawy z powództwa R. T. reprezentowanej przez przedstawicielkę ustawową A. T. przeciwko P. T. o alimenty 1 zasądza tytułem alimentów od pozwanego P.
Czytaj więcej»

II K 177/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim

Data orzeczenia: 2017-11-08

Data publikacji: 2018-01-25

trafność 100%

Teza orzeczenia: Nie można mówić o podżeganiu do popełnienia przestępstwa osoby, która ma już zamiar jego popełnienia. Takie zachowanie wyczerpuje znamiona pomocnictwa, w tym pomocnictwa psychicznego.
Sygn. akt II K 177/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 08 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący SSR Mariusz Wysokiński Protokolant st. sekr. sąd. Włodzimierz Tąkiel w obecności Prokuratora Mirosława Michalskiego po rozpoznaniu w dniach 29.06., 29.08. oraz 25.10.2017 r. sprawy T. G. urodz. (...) w S. syna M. i I. z (...) oskarżonego o to, że: I w okresie od 29 czerwca 2013 roku do 1 września 2013 roku, w S. , powiatu (...) ,
Czytaj więcej»

II K 100/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim

Data orzeczenia: 2016-10-03

Data publikacji: 2016-11-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 100/16 UZASADNIENIE Na podstawie materiału dowodowego zebranego i ujawnionego w toku przewodu sądowego Sąd ustalił następujący stan faktyczny. I. C. (1) zamieszkuje wraz z mężem i dwojgiem małoletnich dzieci w miejscowości N. , gm. S. . W roku szkolnym 2015/2016 jej dzieci uczęszczały do Szkoły Podstawowej w N. , w której jedną z nauczycielek jest E. P. , ucząca matematyki m. in. syna I. R. C. , zaś córki I. C. (1) i E. P. były razem w tej samej klasie. Dziewczynki były ze sobą sk
Czytaj więcej»

II K 445/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim

Data orzeczenia: 2016-10-20

Data publikacji: 2017-02-23

trafność 100%

Sygn. akt II K 445/15 UZASADNIENIE Na podstawie materiału dowodowego zgromadzonego i ujawnionego w toku przewodu sądowego Sąd ustalił następujący stan faktyczny. A. K. został skazany m. in. prawomocnymi wyrokami: I wyrokiem zaocznym Sądu Rejonowego dla W. (...) w W. z dnia 17 grudnia 2012 r. sygn. akt IV K 824/12 za czyn z art. 279 § 1 kk popełniony w dniu 17 sierpnia 2012 r. na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 100 stawek dziennych po ustaleniu wysokości jed
Czytaj więcej»

II K 449/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim

Data orzeczenia: 2017-05-25

Data publikacji: 2017-12-05

trafność 100%

Teza orzeczenia: Jedną z przesłanek do zastosowania przedmiotowej instytucji, jest zgodnie z treścią art. 66 § 1 kk przekonanie Sądu, iż pomimo warunkowego umorzenia postępowania sprawca będzie przestrzegał porządku prawnego, a w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa.
Sygn. akt II K 449/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący SSR Mariusz Wysokiński Protokolant st. sekr. sąd. Włodzimierz Tąkiel w obecności ---------- Prokuratora ---------- po rozpoznaniu dnia 25 maja 2017 r. sprawy A. M. urodz. (...) w S. syna F. i M. z d. B. oskarżonego o to, że w dniu 18 października 2016 r. w S. , pow. (...) , woj. (...) poprzez celowe uderzenie kamieniem dokonał uszkodz
Czytaj więcej»

I C 172/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim

Data orzeczenia: 2015-10-08

Data publikacji: 2016-02-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Szkoda w majątku uprawnionego polega na tym, że zwiększyły się jego pasywa i nie uzyskał korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby pracodawca zobowiązanego wywiązał się ze swoich obowiązków przewidzianych w art. 886 § 3 kpc.
Sygn. akt: I C 172/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 października 2015 r. Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Józef Cejmer Protokolant: stażysta Aleksandra Rosak po rozpoznaniu w dniu 24 września 2015 r. w Sokołowie Podlaskim sprawy z powództwa T. D. przeciwko A. S. (1) o zapłatę 1 zasądza od pozwanego A. S. (1) na rzecz powoda T. D. kwotę zł 14.372,24 zł (czternaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa złote 24/100)
Czytaj więcej»

II K 117/19

wyrok

Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim

Data orzeczenia: 2019-05-06

Data publikacji: 2019-05-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Skazanie za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości.
Sygn. akt II K 117/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 06 maja 2019 r. Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący SSR Paweł Jurkiewicz Protokolant st. sekr. sąd. Włodzimierz Tąkiel w obecności ---------- Prokuratora ---------- po rozpoznaniu w dniu 06 maja 2019 r. sprawy H. N. urodz. (...) w S. syna W. i J. z d. S. oskarżonego o to, że w dniu 09 marca 2019 r. w miejscowości B. Ż. , gm. B. , pow. (...) , woj. (...) znajdując się w stanie nietrzeźw
Czytaj więcej»

II Kp 15/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim

Data orzeczenia: 2016-03-17

Data publikacji: 2016-04-18

trafność 100%

Sygn. akt II Kp 15/16 POSTANOWIENIE Dnia 17 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący SSR Mariusz Wysokiński Protokolant sekr. sąd. Włodzimierz Tąkiel przy udziale ---------- po rozpoznaniu w sprawie z wniosku Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Sokołowie Podlaskim w przedmiocie orzeczenia przepadku przedmiotu na podstawie art. 45a kk postanawia orzec przepadek na rzecz Skarbu Państwa poprzez zniszczenie dowodu rzeczowego w postaci noża z plamam
Czytaj więcej»

II K 445/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim

Data orzeczenia: 2016-09-29

Data publikacji: 2017-02-23

trafność 100%

Teza orzeczenia: Zasada absorpcji i zasada kumulacji znajdują w praktyce zastosowanie niezwykle rzadko i stosowane są w wyjątkowych przypadkach.
Sygn. akt II K 445/15 WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 września 2016 r. Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący SSR Mariusz Wysokiński Protokolant st. sekr. sąd. Agnieszka Bezler w obecności Prokuratora Dariusza Dragana po rozpoznaniu w dniach 30.07., 29.10., 10.12.2015 r., 23.02. oraz 29.09.2016 r. sprawy A. K. urodz. (...) w W. syna E. i M. z d. B. skazanego prawomocnymi wyrokami: I wyrokiem zaocznym Sądu Rejonowego dla W. (...) w
Czytaj więcej»

III RC 103/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim

Data orzeczenia: 2017-12-13

Data publikacji: 2017-12-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 103/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim, III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący SSR Sławomir Onisko Protokolant st.sekr.sądowy Anna Chomać po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2017 r. w Sokołowie Podlaskim przy udziale ----- na rozprawie sprawy z powództwa Ł. J. przeciwko W. J. o zaspokojenie potrzeb rodziny (...) 1 zasądza tytułem alimentów od pozwanego W. J. na rzecz żony Ł. J. p
Czytaj więcej»