Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
33

II K 445/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim

Data orzeczenia: 2016-10-20

Data publikacji: 2017-02-23

trafność 100%

Sygn. akt II K 445/15 UZASADNIENIE Na podstawie materiału dowodowego zgromadzonego i ujawnionego w toku przewodu sądowego Sąd ustalił następujący stan faktyczny. A. K. został skazany m. in. prawomocnymi wyrokami: I wyrokiem zaocznym Sądu Rejonowego dla W. (...) w W. z dnia 17 grudnia 2012 r. sygn. akt IV K 824/12 za czyn z art. 279 § 1 kk popełniony w dniu 17 sierpnia 2012 r. na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 100 stawek dziennych po ustaleniu wysokości jed
Czytaj więcej»

III RC 103/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim

Data orzeczenia: 2017-12-22

Data publikacji: 2018-12-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 103/17 UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia 8.06.2017 roku, zakwalifikowanym jako wniosek o nakazanie wypłaty wynagrodzenia do rąk drugiego małżonka wnioskodawczyni Ł. J. wystąpiła o nakazanie wypłaty świadczenia rentowego męża W. J. w nieokreślonej części do jej rąk. Uczestnik W. J. wnosił o oddalenie tak zakwalifikowanego wniosku w całości (k.10). Ostatecznie Ł. J. sprecyzowała roszczenie w ten sposób, że wnosiła o zasądzenie na jej rzecz od męża W. J. tytułem przyczyniania się do za
Czytaj więcej»

II Kp 15/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim

Data orzeczenia: 2016-03-17

Data publikacji: 2016-04-18

trafność 100%

Sygn. akt II Kp 15/16 POSTANOWIENIE Dnia 17 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący SSR Mariusz Wysokiński Protokolant sekr. sąd. Włodzimierz Tąkiel przy udziale ---------- po rozpoznaniu w sprawie z wniosku Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Sokołowie Podlaskim w przedmiocie orzeczenia przepadku przedmiotu na podstawie art. 45a kk postanawia orzec przepadek na rzecz Skarbu Państwa poprzez zniszczenie dowodu rzeczowego w postaci noża z plamam
Czytaj więcej»

III RC 191/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim

Data orzeczenia: 2016-02-04

Data publikacji: 2018-12-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 191/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim, III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący SSR Sławomir Onisko Protokolant st.sekr.sądowy Anna Chomać po rozpoznaniu w dniu 3 lutego 2016 r. w Sokołowie Podlaskim przy udziale ----- na rozprawie sprawy z powództwa O. M. przeciwko S. M. o alimenty 1 zasądza tytułem alimentów od pozwanego S. M. na rzecz córki O. M. po 800 (osiemset) złotych mies
Czytaj więcej»

II Kp 135/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim

Data orzeczenia: 2016-02-11

Data publikacji: 2016-02-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II Kp 135/15 POSTANOWIENIE Dnia 11 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący SSR Mariusz Wysokiński Protokolant st. sekr. sąd. Agnieszka Bezler przy udziale ----------- po rozpoznaniu w sprawie o czyn z art. 284 § 1 kk w przedmiocie zażalenia na postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 września 2015 r. o umorzeniu dochodzenia w sprawie sygn. akt Ds. 550/15/D na podstawie art. 437 § 1 kpk postanaw
Czytaj więcej»

III RC 131/19

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim

Data orzeczenia: 2019-12-16

Data publikacji: 2021-04-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IIIRC 131/19 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 26. 09. 2019 roku powód S. Z. wystąpił o ustalenie, że jego obowiązek alimentacyjny względem syna D. T. , wynikający z wyroku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim z dnia 7.09.2015 roku w sprawie III RC 187/15 ustał z dniem wniesienia pozwu, to jest z dniem 26.09.2019 roku Pozwany D. T. powództwa nie uznał i wnosił o jego oddalenie w całości. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, w szczególności zeznań i dokumentów znajdujących się w a
Czytaj więcej»

III RC 235/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim

Data orzeczenia: 2016-02-02

Data publikacji: 2016-03-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 235/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim, III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący SSR Sławomir Onisko Protokolant st.sekr.sądowy Anna Chomać po rozpoznaniu w dniu 2 lutego 2016 r. w Sokołowie Podlaskim przy udziale ----- na rozprawie sprawy z powództwa A. T. przeciwko P. T. o ustanowienie rozdzielności majątkowej 1 ustanawia rozdzielność majątkową między A. T. z d. W. i P. T. pozos
Czytaj więcej»

III RC 131/19

wyrok

Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim

Data orzeczenia: 2019-12-10

Data publikacji: 2021-04-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 131/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 grudnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim, III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący sędzia Sławomir Onisko Protokolant stażysta Klaudia Parzonka po rozpoznaniu w dniu 27 listopada 2019 r. w Sokołowie Podlaskim przy udziale ----- na rozprawie sprawy z powództwa S. Z. przeciwko D. T. o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego 1 ustala, że obowiązek alimentacyjny powoda S. Z. w
Czytaj więcej»

III RC 236/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim

Data orzeczenia: 2016-02-02

Data publikacji: 2016-03-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt III RC 236/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim, III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący SSR Sławomir Onisko Protokolant st.sekr.sądowy Anna Chomać po rozpoznaniu w dniu 2 lutego 2016 r. w Sokołowie Podlaskim przy udziale ----- na rozprawie sprawy z powództwa R. T. reprezentowanej przez przedstawicielkę ustawową A. T. przeciwko P. T. o alimenty 1 zasądza tytułem alimentów od pozwanego P.
Czytaj więcej»

I C 172/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim

Data orzeczenia: 2015-10-08

Data publikacji: 2016-02-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Szkoda w majątku uprawnionego polega na tym, że zwiększyły się jego pasywa i nie uzyskał korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby pracodawca zobowiązanego wywiązał się ze swoich obowiązków przewidzianych w art. 886 § 3 kpc.
Sygn. akt: I C 172/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 października 2015 r. Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Józef Cejmer Protokolant: stażysta Aleksandra Rosak po rozpoznaniu w dniu 24 września 2015 r. w Sokołowie Podlaskim sprawy z powództwa T. D. przeciwko A. S. (1) o zapłatę 1 zasądza od pozwanego A. S. (1) na rzecz powoda T. D. kwotę zł 14.372,24 zł (czternaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa złote 24/100)
Czytaj więcej»